20/11 – Mirakel & Förföljelse ; Miracles & Persecutions

Idag hände det lite mer grejer. :-). Jag var idag på ett köpcenter i sta’n, och där träffade jag efter ett tag på en äldre dam och en yngre kvinna som satt och småpratade tillsammans. Det visade sig vara mor och dotter. De var från Irak. Dottern kunde förstå och prata svenska men inte mamman, så dottern översatte det jag sa. Det visade sig att mamman hade ont i ryggen. Jag lade handen en gång på hennes rygg och befallde smärtan att försvinna. Den äldre kvinnan sa något till sin dotter som jag inte förstod, och på dotterns reaktion och förvånade ansiktsintryck förstod jag att något hände. 
De tittade båda två på mig med undrande blickar. ”Ni undrar vad som hände. Det är Jesus”, sa jag. Jag berättade för dem att jag är kristen och ”går med Jesus”, och att det var Jesus som helade henne. De sa att de också var kristna, och från Irak. Jag frågade dem om de var ”pånyttfödda”, men de förstod inte riktigt vad jag menade, så jag förklarade vad det innebar. Jag frågade dottern om hon kände någon mer som behövde bli av med någon smärta, och sa hon att hennes bror hade mycket ont i ryggen också. Jag sa till den unga kvinnan att om hon bjöd hem sin bror till sig och kanske några fler som hade smärtor, kunde jag komma och berätta mer för dem och hjälpa dem bli helade. De fick mina kontaktuppgifter, och kortet med länken till videofilmerna med helanden och korta undervisningar som en vän har gjort. Jag uppmanade dem att see filmerna och kontakta mig om de ville veta mera. De tackade för samtalet med leenden.

En bit därifrån mötte jag en ung man som satt på en bänk i köpcentret. Jag fick lägga min hand på hans axel kort, och be för honom. När jag gjort det några gånger, och det början kännas bättre enligt den unge mannen, så kom plötsligt en av säkerhetsvakterna i köpcentret fram till mig och sa att ”det du gör”, det får du inte göra här inne. Det får du göra utanför. Flera personer har klagat, sa hon.
Det var bara lugnt att lyda  och gå ut, och den unge mannen följde med ut och fortsatte konversationen utanför köpcentret.  Det kändes bättre och bättre sa han, men inte helt bra. Jag gav honom mina kontaktuppgifter med uppmuntran om att ett fullständigt helande ibland kan komma stegvis, och bad honom kontakta mig om han ville veta mera eller ville att jag bad mer för honom. Jag fick ett leende tillbaks när vi skildes åt.

På en av busshållsplatserna utanför köpcentret, på väg hem igen, träffade jag på en annan ung kille, från Syrien. Det visade sig att han hade ont i ryggen. På en skala från noll till tio där tio är max smärta, upplevde han sin smärtnivå till ca sex. Jag lade min hand på hans rygg och bad några sekunder. Inget hände; men så försökte jag igen, och direkt försvann smärtan. Han blev väldigt förvånad och frågade ”Vad är detta? Hur gjorde du det”. Jag sa att det var Jesus och att jag var kristen. Han berättade för mig att han också var kristen. Han bad mig igen berätta om ”hemligheten” med detta hur jag gjorde detta. Jag sa återigen till honom att det är ”Jesus” som gör det, genom mig, och att detta är något alla kristna egentligen ska kunna göra, om de är ”pånyttfödda”, han också. Bussen kom, och vi skulle åka en bit åt samma håll så han satte sig bredvid mig och vi fortsatte samtalet. Han fick mina kontaktuppgifter, video kortet, och han tackade för samtalet med ett leende när jag gick av bussen. Det visade sig att han bor med sin familj inte långt från mitt eget bostadsområde. Troligen och förhoppnningsvis hör han av sig igen mycket snart för att få veta mera. Jag ber om det. 
Jag skulle gärna vilja få till lite längre samtal med människor, där jag verkligen får dela Evangeliet med dem, och som leder till att de aktivt vänder om och vill låta döpa sig.
Det har hänt några gånger, men jag skulle vilja se mer av det, verkligen. Jag ber om det.
/David

Today it happened again. :-). Today I was in a local shopping mall in my city, and there I met after some time an elderly lady and a younger woman who sat and talked to each other. It turned out to be mother and daughter. They were from Iraq. The daughter could understand and speak Swedish but the mother had more difficulties with this. So the daughter translated what I said. The mother had a pain in her back. I put my hand shortly on her back and commanded the pain to leave. The older woman said something to her daughter which I couldn´t understand, and on the daughter’s reaction and surprised facial expressions, I realized something had happened.

They both looked at me curiously. ”You wonder what happened. It is Jesus, ”I said. I told them that I am Christian and that I ”walk with Jesus,” and that it was Jesus that healed her. They said they also were Christians, and were from Iraq. I asked them if they were ”born again”, but they didn´t seem to understand what I meant, so I explained what that meant. 
Then I asked the daughter if she knew about anyone else who needed to get rid of some pain, and she said that her brother had a lot of pain in her back as well. I told the young woman that if she invited her brother to her home and maybe some more people who had some pain, I could perhaps come to them and tell them more about this and help them be healed. They got my contact information, and the card with the link to the video clips with the healings and short tutorials that a friend has done. I encouraged them to see some of the the videos and contact me if they wanted to know more. They thanked for the conversation with smiles.

Then I met a young man sitting on a bench in the mall. I was allowed to put my hand on his shoulder and pray for him shortly. It felt better he said, but then suddenly one of the security guards in the mall came to me and said that I couldn´t do the tings I did inside the mall, but had to go outside. So I went outside and the young man followed me outside and we continued the there. It continued to feel better but not fully, he said.
I gave him my contact information with the encouragement that a healing sometimes comes gradually, and told him that if he wanted to know more or wanted more prayer he could contact me. I got a smile back, and I continued on my way.

On one of the bus stops outside the mall, on my way back home, I met another young guy, from Syria. It turned out that he had pain in his back. On a scale from zero to ten where ten are maximal pain, he experienced his pain level to about six. I put my hand on his back and prayed for a few seconds. Nothing happened; but then I tried again, and immediately the pain diappeared. He was very surprised and asked, ”What is this? How did you do it”. I said it is Jesus and that I am a Christian. He told me that he also is a Christian. Again he pleaded to me to tell me about the ”secret” with this how I did this. I once again told him that it is ”Jesus” who does it, but through me, and that this is something all Christians can should be able to do, if they are ”born again”, he too. 
The bus came and we were both going with the same bus, so he took a seat next to me and we continued the conversation. He got my contact information, the video card, and he thanked for the conversation with a smile when I left the bus. It turned out that he lives with his family not far from my own residential area. Probably and hopefully he will get in contact with me again very soon to find out more. I pray about that.

I would like to have longer conversation with people more often, where I really can share the Gospel with them, which leads them to repentance and to that they want to get baptized. It has happened a few times, but I would like to see more of it. I pray about that.
/ David

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s