3-4/12 – Att ”så frön” – vikten av att fortsätta / Seed sowing – the importance of to continue.

I förrgår efter jobbet var jag ute på sta’n för att kontakta människor, erbjuda helande för smärtor som jag brukar, men utan någon större framgång i mina försök till kontakt med människor. Men igår när jag var ute, var det annorlunda. 🙂
Det började med att jag i köpcentret där jag gick fick kontakt med två kvinnor, förmodligen en mamma med hennes tonårsdotter. Hon hade en blåsa på sin höger lilltå. Jag lade handen på hennes sko några sekunder och befallde att blåsan och det som gjorde ont skulle försvinna. Hennes förvånade reaktion var, att genast titta på sin dotter, och sedan på mig och säga ”du skojar”. Sedan sa hon till sin dotter, ”pröva du också”, så förmodligen hade hennes dotter någon slags smärta också, men hon ville inte pröva. 
Mamman bad mig då även be för hennes högra fot; hon hade inte under fotsulan.
Jag lade min hand på den foten också, befallde bort smärtan, och efter några sekunder var den borta också. Jag frågade dem om de visste vad detta var, vad som hände. De hade inget svar, så jag sa att de var Jesus, att jag är kristen och att Jesus helar genom mig. Jag frågade om de själva hade någon tro på Gud eller något liknande. Det hade de inte sa de. Mamman tackade mig hjärtligt för hjälpen. Jag gav dem ett kort med uppmaningen att gå in på Internet och se lite TBC (To be continued) videor, och eftersom de verkade vilja gå vidare, så fortsatte jag inte samtalet.Frön är i alla fall sådda.
Sedan träffade jag på en lite äldre man från Syrien. Han kunde inte så mycket svenska, så jag lyckades berätta för honom med hjälp av en översättnings app på min telefon(!) :de ) att jag ber för sjuka och att jag ser helande när jag gör det. När han förstod det sa han direkt att han hade ont i sin högra överarm och pekade på den. Jag lade min hand på den och efter några korta böner var armen bra igen. När jag berättade det att jag gjorde det i Jesus’ namn sa han sa att han var kristen också. Han visade mig lite bilder från sin telefon på den kyrka han gått till i Syrien, och var väldigt tacksam till mig. Han fick ett kort till TBC:s hemsida med videor, sedan skildes vi åt eftersom han behövde gå vidare.
Därefter träffade jag på två yngre tjejer, kanske i 20-års åldern. Den ena tjejen sa att hon hade ”foglossning”och lite smärta i nedre delen av ryggen. Jag fick lägga min hand på hennes axel, bad ett par gånger, och smärtan var borta. Jag pekade på Jesus, men tjejen sa att de gick till en mormonsk kyrka. Hon sa att de tror på Jesus; men jag frågade henne om det inte stämmer (med en viss insyn i mormonsk teologi) att de också tror på att de själva ska bli gudar en gång, vilket hon bekräftade. Jag sa till henne att Mormoner har en egen bibel, skild från de kristnas Bibel, och uppmanade henne att se lite TBC-videor (hon fick ett kort), och lät dem gå vidare. Kanske är ett frö sått här med.
Jag ska försöka i fortsättningen att komma till en punkt i samtalet med människor där jag kan dela Evangeliet med dem, genom ”schack till frälsning”, och se var det leder.
Lärdomen från idag, jämfört med igår då inget speciellt hände, är att fortsätta. Ena dagen händer kanske ingenting, men dagen därefter händer det kanske väldigt mycket igen. :-). Det är viktigt att fortsätta, att så frön.
The day before yesterday when I was meeting people on the street offering healing for bodily pains, I didn’t have any success. But yesterday it was different.
It started in the shopping mall with two ladies that responded to my inquiry if eather one of them had any bodily pain. They were probably mother and teenage daughter. The mother said she had a sore toe on her right foot. I put my hand on her shoe a few seconds and commanded the injury to heal right a way. Imiediately, she looked at her daughter in amazement, and then on me, saying: “you are joking”. Then she encouraged her daughter to try as well but her daughter didn´t want to.
Then the mother asked me to pray also for her other foot. I put my hand on it and commanded the pain to leave, and in a few seconds this pain was gone too. I asked them if they had any idea about what this was. They did´t. I told them it was Jesus, that I am a disciple of Christ and that Jesus heals through me. I asked them if they had any faith in God or so. They both said they didn´t. They mother thanked me heartily for the help. I gave them a contact card and encouraged them to go to Internet and to the TBC (To Be Continued) web page, see some videos there, and I ended the conversation with them as they seemed to want to continue. At least seeds are sown.

Then I met a middle-aged man from Syria. He didn´t know so much Swedish, so I managed to tell him through a translation app on my phone(!) that I pray for sick people and see them getting healed in doing so. As soon as he understood he told me he had a sore arm. I put my hand on it, commanded the pain away, and it was gone. When I said I do it in the name of Jesus, he said he also is a believer in Christ. He showed me some photos on his phone from Syria of the church he attended when he was there. He was really happy for the help I had given him with his arm. I gave him the TBC card, and then we parted as he had to continue.

Then I met two young ladies, maybe around 20 years old. One of them had a pain in the lower back. Her pain disappeared after I had put my hand on her shoulder a few times. I said it was Jesus, but they said they attend a Mormon church. They said they also believe in Jesus; but I asked them (with some knowledge of Mormon theology) if it’s not true that they believe the themselves will become gods one day, and they confirmed this. I told them that the Mormons have their own Bible which is different from the Christian Bible. I encouraged them to see some of the TBC videos (I gave them a TBC card) and we parted. Maybe a seed is sown here too.

I will try to continue to come to a point in conversation with people where I can share the Gospel with them, through ”chess to salvation”, and see where it leads.
My learning yesterday, compared to the day before yesterday when nothing special happened, is to continue. If nothing happens a certain day, maybe the day after things will start to happen again.. :-). It´s important to continue, to sow seeds.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s