I Jesus’ fotspår på Jönköpings gator. A walk with Jesus on the street of Jönköping .

Hej!
Jag har varit inaktiv här ganska länge och har inte skrivit så mycket om de möten med människor jag har haft då och då, där jag har delat Evangeliet med dem och sett mirakel och under som bekräftelse av Ordet. Men nu ska jag bli mer aktiv igen och jag började i förrgår. Jag har bestämt mig för att spendera varje onsdag (eller annan dag i veckan om jag arbetar på onsdag) från cirka 9:00 – 17:00 på gatan där jag aktivt söker människor som vill bli av med fysisk eller psykisk smärta i kroppen, och som är villiga att låta mig lägga min hand på dem för att hjälpa dem. Jesus gör undret. Jag försöker bara vara en villig tjänare – en lärjunge som försöker gå i Jesu fotspår. Självklart är målet att dela evangeliet med dem, men att få ”så några frön av tro och tillit till Jesus” genom min aktivitet, är också bra; Dessa ”frön kan med växa”, och tids nog är de kanske redo att ta emot Evangeliet, till ett förändrat liv, till att bli pånyttfödd, till att börja följa Jesus, eller till större mognad i deras vandring med Jesus genom livet.

I förrgår var det först på eftermiddagen som saker började hända (detta visar viket av att hålla ut och inte ge upp); Jag träffade först en kvinna med ryggsmärta. Hon var redan kristen. Hon blev delvis bättre i ryggen, och som ett resultat av det fick jag också be för knät. Även det blev bättre. Hon tackade, innan hon gick vidare. 
Därefter ser jag en kille med en träningsväska som jag bara känner att jag ska prata med (Helig Ande?). Han kom från Tyskland, men var Yazidier. Han hade svårt att lyfta sin vänstra arm över axelhöjd, något han har haft problem med i cirka tre år. Jag fick lägga min hand på hans axel, och han kunde lyfta armen högre och högre för varje gång, till hans stora förvåning. Efter tre gånger kunde han föra ihop båda händerna ovanför huvudet. Jag fick dela Evangeliet med honom, och berätta att det handlar om en ”relation”, inte en religion, något som han höll med om. Han fick ett kort med internetadressen till TBC (ToBeConinued.Nu), och ett kort med min egen kontaktinformation. 
Sedan träffade jag en kristen kvinna som gick på kryckor. Hon sa att hon träffade mig för ungefär ett år sedan. En nerv hade blivit klämd i ryggen sa hon, men läkarna visste inte exakt var. Jag fick be för henne och hon kände en ”pirrande känsla” (Helig Ande verkar?). Jag bad några gånger och vi skiljdes åt. 
Jag träffade en muslimsk ung kille med ryggproblem. Han blev bättre i ryggen efter några böner, men då räckte det, sa han. 
Nästa person jag träffade var en svensk kille med ryggproblem. Han var också kristen. Efter tre gånger med handpåläggning var verken helt borta. Vi fick ett bra samtal. Han sa att han också ber för sjuka i sin hemstad. Jag uppmanade honom att undersöka TBC-nätverket och han fick också mitt eget kort med kontaktinformation. 
Jag träffade en norsk kvinna, som var kristen och pånyttfödd. Hon hade smärta i hela kroppen. Jag fick be för henne tillbaka. Hon blev bättre. Hon fick TBC-kortet och skulle kolla upp det sa hon. 

En riktigt bra eftermiddag med mycket aktivitet med andra ord. Jag känner mig uppmuntrad att fortsätta nästa onsdag. 🙂 
Naturligtvis kommer jag att be för människor även på andra dagar i veckan som jag stöter på, men onsdagar (eller en veckodag i veckan) är reserverad för den här aktiviteten.

I have been inactive here for quite some time, and have not posted so much of the meetings I have had with people every now and then, sharing the Gospel and seeing signs and miracles as confirmation of the Word. 
But now I’m going to be more active again, and I started the day before yesterday. I have assigned for me every Wednesday (or some other day of the week if Wednesday is a workday) to be on the street from 9 am to 5 pm to actively seek out people who want to get rid of physical or mental pain in their body, and who willingly let me put my hand on them to help them. Jesus  is the miracle worker. I’m just a willing servant – a disciple of Christ – trying walkin in the footsteps of Jesus. My goal is to share the Gospel with them, but if I can ”sow some seeds of faith and trust in Jesus” through my activity, that is good enough for me; because ”these seeds can grow”, so that the persons one day might be ready to receive the Gospel, to a changed life, to become born again, to be a follower of Jesus, or to grow in maturity in their walk with Jesus through life.

The day before yesterday nothing happened until in the afternoon (this shows the importance of pressing on and not give up); I first met a woman with back pain. She was already a Christian. She partially got better in the back, and as a result, I was allowed to pray also for her knee. This also got better. She thanked me, and continued on. 
Then I catch sight of a guy with a gym bag that I just knew I had to talk to (Holy Spirit?). He came from Germany, but was Yazidier. He had trouble lifting his left arm above the hight of his shoulder. This had been a difficulty for him for about three years, he said.
I could put my hand on his shoulder, and he could lift his arm higher and higher every time, to his amazement. After three times of prayer, he could bring both hands together above his head. I could share the Gospel with him, telling him that it’s about a ”relationship” rather than a religion, which he agreed to. I gave him a card with the internet address to TBC (ToBeConinued.Nu), and also a card with my own contact information. 
Then I met a Christian woman on crutches. She said she met me about a year ago.
A nerve had become pinched in her back and the doctors couldn´t locate it. I prayed for her, and she felt a ”tingling feeling”, she said (Holy Spirit?). I prayed a few times and we parted.

I meet a muslim young guy with back problems. He got better in the back after a few prayers, but then it was enough, he said. 
Then I met a Swedish guy with back problems. He was a Christian. After three times the pain in his back was completely gone. We started a good conversation together. He said he also prays for sick people for healing in his hometown. I urged him to look into the TBC network, and I gave him my own card with contact information as well.
I met a Norwegian woman, Christian and born again. She had pain in her whole body.
I could pray for her back. She got better. I gave her the TBC card and  she said she would check it out. 
A really good afternoon with lots of activity after all. I feel encouraged to continue next Wednesday. 🙂 
Of course, I will pray for people even on other days of the week if I encounter them, but Wednesdays (or one day of the week) are reserved for this activity.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s