Hälsporrar och inga mer kryckor – arbetet fortsätter med att sprida Evangeliet på Jönköpings gator / Heel spurs and no more crutches – the work continues to spread the Gospel on the streets of Jönköping

I går på min eftermiddagspromenad stötte jag på en man som verkade halta lite. Han förstod inte svenska utan mest arabiska; men med en app på telefonen som översätter rösten lyckades jag göra mig förstådd och förstå att det var hälen som gjorde ont, förmodligen hälsporre. Jag fick lägga handen på några gånger, smärtan minskade gradvis och var strax borta. Han var assyrier och kristen. Han tackade mig hjärtligt, och Jesus så klart som jag pekade på. Han fick mina kontaktuppgifter.

Idag på förmiddagen i ett köpcenter träffade jag på en man som gick på kryckor. Han hade dålig känsel i sina fötter och uppåt mot vaderna, något han haft över ett år. När jag bad första gången för honom kände han en värme sa han, så jag fick fortsätta och be för honom. Efter två gånger hade det blivit mycket bättre och efter ytterligare 5 minuter var han helt återställd och kunde lägga kryckorna på axeln(!). Halleluja! Det är första gången jag fick uppleva detta. Han var oerhört förvånad och tacksam. Jag pekade på Jesus, och sa att den Jesus han mötte som barn lever idag och vill ha gemenskap med honom. Han fick ett kort med kontaktuppgifter, och fortsatte, men kryckorna på axeln(!)

På en busshållsplats mötte jag en ung man med colombianskt ursprung. Han hade ont i ett knä. Smärtan försvann när jag la handen på. Vi fick ett gått samtal och jag fick dela Evangeliet med honom genom schack till frälsning. Han förstod Evangeliet. Jag gav honom mitt kort och bad honom fundera på det jag sagt och det helande han upplevt, att han fått uppleva en beröring av Jesus, och kontakta mig om han ville ha en personlig kontakt med Jesus.

På Råslättsdagens firande i bostadsområdet Råslätt, mötte jag en kvinna som hade ont i hälen – hälsporre. Efter tre gånger av handpåläggning var den borta. Jag fick dela Evangeliet med henne genom schack till frälsning, och hon verkade förstå Evangeliet, men som det såg ut, ville tyvärr ändå inte göra något med det och gick vidare med sin väninna, dock tacksam för helandet av hälen.

En man med sina tre småbarn utanför tivoliområdet kom gående på kryckor. Han hade ont i sina fötter. Jag fick lägga händerna på, och de blev bättre och bättre till hans förvåning. Han var ortodox kristen, och jag försökte förklarade Evangeliet för honom och betydelsen av att bli ”pånyttfödd”. Till slut blev väntan för lång för barnen som ville till tivolit och han behövde gå vidare, men i stort sett helt helad och utan behov av kryckorna längre, fick han mitt kort med uppmaningen att kontakta mig om han ville veta mera eller ville ha mer hjälp.

(In English)
Yesterday on my afternoon stroll I came across a man who seemed to limp a little bit. He didn´t understand Swedish but mostly Arabic; but thanks to a voice translator app on the phone I managed to make myself understood and understand that it was his heel that was hurting, probably heel spurs. I could put my hand on it a few times, and the pain gradually diminished and then was gone. He was an Assyrian Christian. He thanked me warmly, and Jesus as I pointed to. He got my contact information.

Today this morning in a shopping mall I met a man walking on crutches. He was numb in his feet and upwards towards his calves, something he had suffered from for over a year. On my first prayer and with my hand on his feet, he felt a warmth he said, so I was alowed to continue to pray for him. After a short while it was much better and after another 5 minutes he was completely restored and could put the crutches on his shoulder (!). Hallelujah! This is the first time I have experienced this. He was extremely surprised and grateful. I pointed to Jesus, and said that the Jesus he met as a child lives today and wants to have fellowship with him. He received a card with contact details, and continued, with the crutches on his shoulder (!)
At a bus stop I met a young man of Colombian origin. He was hurting in his knee. The pain disappeared soon after I put my hand on it. We started a conversation and I could share the Gospel with him through chess to salvation. He understood it, and I gave him my card and asked him to think about what I had said, and the healing he had experienced, and that it was a touch of Jesus he had experienced. I told him to contact me if he wanted a personal contact with Jesus.
On a festivity today in the suburb of Råslätt in Jönköping, I met a woman who had a pain in her heel – heel spurs. After three times praying for her heal, it was gone. I could share the Gospel with her through chess to salvation, and she seemed to understand the Gospel, but, unfortunately didn´t, seem so interested, and went on with her friend, though grateful for the healing of her heel.
I met a man with his three toddlers outside a temporary fun fare in the residential area of Råslätt. He came walking on crutches. He had hurt in his feet. I could put my hands on them, and they got better and better to his surprise. He was an Orthodox Christian, and I tried to explain the Gospel to him and the importance of being "born again." Eventually the wait became too long for the kids who wanted to go to the fun fair and he needed to move on, but then just about completely healed and without a need for the crutches anymore. He got my card and I told him to contact me if he wanted to know more or wanted more help .

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s