Flera intressanta möten med människor / Several interesting meeting with people

Igår så träffade jag på en ung kille i busstationen. Han hade ont i vaderna och neråt något som han haft i tre år. När jag lägger handen på honom och ber så försvinner smärtan gradvis, och till sist så är det bara lite i kvar i fotsulorna, och till sist försvinner det med. Killen blev jätteglad och gav mig en stor kram. Han fick mitt kort med kontaktuppgifter och jag kunde i stora drag förklara Evangeliet för honom, men eftersom hans buss skulle gå om några minuter, så var han tvungen att gå, men han sa att han skulle kontakta mig, vilket jag hoppas han gör. 
Intressant var, att en dam som jag pratade med strax innan jag pratade med killen 5-6 meter därifrån, såg vad som hände med killen, och när jag var färdig med honom, så ropade hon mig till sig. Hon var muslim, men hade en kristen vän sa hon som hon hade samtal med dåd och då; Eftersom hon sett vad som hände med killen, så öppnade hon upp så att jag kunde dela Evangeliet med henne också. Hon var tacksam för det sa hon och skulle fortsätta samtalen med sin kristna vän. Hon fick även kortet med mina kontaktuppgifter.

Lite senare träffade jag en annan ung kille som satt på en bänk utomhus. Han hade ont i ryggen, och efter några gångers handpåläggning var smärtan helt borta. Det visar sig att hans mamma jobbar i en Pingstkyrka i sta´n, är döpt, och vill att sonen ska döpas, men han har inte fattat något beslut än. Jag delar Evangeliet med honom genom schack till frälsning, han förstår det, vill vända om och döpa sig, men vill prata med sin mamma först om detta. Vi utbyter telefonnummer. Vi får se vart detta leder. 
Kort därefter ropar en annan ung kille på mig när jag går förbi. Det visar sig var en kille jag bad för på Universitetsområdet i Jönköping en vecka tidigare. Han har Tinnitus. Inget hände då, men han fick nu mitt kort med kontaktuppgifter och han tar tacksamt emot det och ska höra av sig senare, säger han så att jag kan be igen för honom.

Sedan ser jag en lite äldre man i kanske 50-års åldern sitta på en bänk och ser lite deprimerad och förvirrad ut. Jag frågar honom om han har några smärtor i kroppen han vill bli av med, och jag nämner att jag är kristen, går med Jesus och ofta ser helande när jag lägger handen på människor. Han har inte ont i kroppen säger han, men däremot i själen; han berättar för mig att han befinner sig på absoluta botten, ska ta ut sina sista pengar, äta lite grann, och sedan ta livet av sig. Sedan säger han ”förstår du vad det betyder för mig att du börjar prata med mig?” Jag förklarar för honom att Jesus kom och kommer till dem som är på absoluta botten, att det är framför allt dem han söker. Vi får ett gått samtal, jag får dela Evangeliet med honom genom schack till frälsning. Ha förstår det, och jag får lägga handen på honom  och be om att han ska få Guds beröring och att han ska bli befriad från det som tynger honom. Han säger sedan att efter han varit på banken, ska ta sig till psykakuten istället och be om att få bli inlagd där. Jag säger till honom att det enda som långsiktigt kan hjälpa honom är en relation med Jesus Kristus, och uppmanar honom att inte glömma av vårt samtal. Det ska han inte göra säger han. Han får mitt kort med kontaktuppgifter, där det även står på baksidan hur man kan lära känna Jesus. Han är väldigt tacksam. Jag går vidare.

Det blev ganska många intressanta möten igår. Jag hoppas en eller flera av dem leder vidare genom någon eller flera av dessa personer väljer att ta kontakt med mig igen.

(English translation)
Yesterday I met a young guy in the bus station. He had pain in his calves and downwards, something he had for three years. When I put my hand on him and prayed, the pain gradually disappeared and finally there was only a little bit left in the soles of the feet, and eventually it disappeared. The guy got really happy and even gave me a big hug. He received my card with contact details and I could explain the gospel to him in broad terms, but since his bus would leave in a few minutes, he had to leave, but he said he would contact me, which I hope he will.

Interestingly, a lady I talked to shortly before I talked to the guy 5-6 meters away, saw what happened to the guy, and when I was finished with him, she called me to come back to her. She was a muslim, but had a Christian friend she said with whom she was in contact.  Because she saw what happened to the guy I prayed for, she opened up to hear the Gospel, so I could share it with her as well. She showed thankfulness for the information I gave her, and she said she would continue the conversation with her Christian friend. She also received the card with my contact details.

A little later, I met another young guy sitting on a bench outdoors. He had a back pain, and after a few times of prayer, the pain was completely gone. It turned out that his mother works in a Pentecostal church in the city, is baptized, and wants her son to be baptized too, but he hasn´t made a decision yet. I shared the Gospel with him through chess to salvation, he understood it, wants to repent and get baptized, but said he wants to talk to his mother about it first. We exchanged telephone numbers. We'll see where this leads.
Shortly thereafter, another young guy calls me as I pass by. It turns out to be a guy I met and prayed for in the University area of ​​Jönköping a week earlier. He has Tinnitus. It didn´t leave him last time I prayed for him, but now I gave him my card with contact details which I missed to do last time, and he gratefully accepted it and told me we could talk more later. Hopefully he will let me pray for him again by then.
Then I saw a slightly older man of maybe 50's sitting on a bench and looking a little depressed and confused. I asked him if he had any pain in the body he would like to get rid of, and I mention that I am a Christian, walk with Jesus and often see healing when I put my hand on people. He didn´t have any physical pain, he said, but in the soul; he told me he was at the absolute bottom of his life at the moment, would withdraw his last money from the bank, buy some food, and then commit suicide. Then he said to me "do you understand what it means to me that you started to talk to me right at this moment?" I said to him that Jesus especially approached those who were at the absolute bottom in their life. We got a conversation going, I was allowed to share the Gospel with him through chess to salvation. He understood what I said, and I could lay my hand on his shoulder and pray for him that he would receive a touch from God and that he would be delivered from what was burdening him. He then said that after he had been at the bank, he would go to the psychiatric clinic and ask for som help. I told him that the “only” thing that can help him in the long run and give him releave from His present pain, is a relationship with Jesus Christ, and I urged him not to forget our conversation. He wouldn´t do that, he said. He got my card with contact details, on which flip is to read how to get to know Jesus. He was very grateful. I moved on.

I had several interesting meetings with people yesterday. I hope one or more of them lead to further contacts with one or more of these people.
 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s