Ännu en spännande dag i Guds Rike / Still another exiting day in the Kingdom of God.

I går när jag var ute träffade jag en muslimsk man på Universitetsområdet. Han hade ont i båda knäna och dessutom sömnapné – ofrivilligt andningsuppehåll under sömnen – sa han. Han blev helt av med smärtan i benen och jag fick dela Evangeliet med honom. Han lyssnade artigt, men jag är osäker på om han tog det till sig, för jag såg inga tecken på omvändelse hos honom. Jag bad även för hans sömnapné, och han var väldigt tacksam för det och för sina helade knän.
Inte långt därifrån träffade jag på en kristen kille som hade någon form av ögonsjukdom, något nätnäthinnan. Jag får lägga handen lätt på hans ögon och be för dem. Han skulle undersöka när han kom hem om det var någon förändring. Han var väldigt tacksam.

Ytterligare en kort sträcka därifrån träffade jag på en annan man som hade lite värk i höger axel som tidigare hoppat ur led men nu var på plats igen. Vid röntgen hade han dock fått beskedet att det var en fraktur på axeln. Han var pånyttfödd kristen sa han, och han blev lite intresserad av att kanske gå med ut någon gång och lära sig att be för sjuka. Vi utbytte telefonummer.
Sedan fick jag se en äldre man med krycka kliva av en buss och sätta sig på en bänk. Jag gick fram till honom och började prata med honom. Han var spansktalande, men med en översättnings app på telefonen lyckade jag göra mig förstådd. Jag fick lägga handen på hans knä några sekunder och be för det. Jag bad honom ställa sig upp och testa om det var bra nu. Han ställd sig upp och fick stora ögon, ”det är bra!”. Jag skrev i översättnings appen och visade homom  ”det är Jesus som helar dig”. Han knäppte änderna kort och blickade uppåt och tackade Jesus. Sedan kom hans buss som han skulle åka med, och hans sprang på den, med kryckan i luften. 

På kvällen blev det även dop av en kille från Stockholm. Jag blev kontaktad dagen före av en vän som blivit kontaktad av killen som ville döpas. Han hade med sig tre kompisar. Jag och min vän döpte honom tillsammans. Dopet gick lugnt till och killen kände sig mycket fridfull efteråt och var tacksam.
Det visade sig att han kände två kristna kvinnor i mitt bostadsområde som sökte efter en hemgrupp/huskyrka att tillhöra. Han skulle rekommendera dem att ta kontakt med oss.
Gud bygger sitt rike och för samman människor. Härligt!

(English translation)

Yesterday when I was on the street again prayng for people I met a Muslim man in the University area. He had pain in both knees and also suffered from “sleep apnea” he said – the breathing can stop involuntary during sleep. The pain in his knees left him completely and I got to share the Gospel with him. He seemed to listen politely, but I’m not sure if he felt convicted by it though, because I saw no signs of repentance with him. I also prayed for his sleep apnea, and he was very grateful for this prayer and for his healed knees.
Not far from there, I met a Christian guy who had some form of eye disease, something  with the retina. I was allowed to touch his eyes lightly with my hand and pray for them. He said would check them when he got home for any change. He was very grateful.

A short distance from there I met another man who had a little pain in his right shoulder which earlier had jumped out of joint but it was now back in place. An X-ray scan however, had shown there was a fracture of his shoulder. He told me he was a born-again Christian, and he became a little interested in maybe at some point join me on the street and learn how to pray for sick or hurting people. We exchange telephone numbers.

Then I saw an elderly man with crutch getting off a bus and take a seat on a bench. I approached him and started to talk to him. He was Spanish-speaking, but with help from a translation app on the phone I managed to make myself understood. I could place my hand on his knee a few seconds and pray for it. Then I asked him to stand up and test if it was good now. He stood up, and got a surprised look on his face, ”It´s good!”, he said. I wrote in the translation app and showed it to him ”it is Jesus who heals you”. He clasped his hands briefly and looked up and thanked Jesus. Then his bus came, and he rushed towards it, with the crutch in the air.

In the evening, me and a friend baptized a guy from Stockholm. I was contacted the day before by my friend who was contacted by this guy. He was together with three friends also from Stockholm. The baptism went well and the guy felt very peaceful afterwards and was grateful.

It turned out that this guy knows two Christian women in my neighborhood who are searching for a home group /house church fellowship to belong to. He said he would recommend them to contact us. 

God builds his kingdom and brings people together. Lovely!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s