Torsdag den 15/11 – The seeds are sown today / Dagens frön är sådda…


Idag på morgonen gick jag till köpcentret i mitt bostadsområde. Jag brukar gå dit för att sitta en stund då och då för att se vilka människor som Jesus eventuellt leder mig till.
Idag satt en ensam man där på en bänk. Jag frågade honom som jag brukar om jag fick ställa en fråga, och om han hade ont någonstans. Det visade sig att han hade ont i ena kinden. Jag fick placera en hand där och befallde att hans smärta skulle försvinna.
Han såg förvånad ut, men sa att det säkert var ”placebo”. Han börjad komma med alla möjliga förklaringar till varför smärtan försvunnit, men jag pekade på Jesus.Vi pratade en stund, men han ville inte erkänna att orsaken kan ha varit Jesus, så eftersom jag inte kom vidare i samtalet med honom, så önskade jag honom en bra dag, och gick vidare.

Lite senare den förmiddagen, medan jag stod och väntade på bussen, kom en annan kille dit. Jag tog kontakt med honom och frågade om hade ont någonstans. Han sa att han hade ont i ett knä. Jag fick placera min hand på hans knä och befalla bort smärtan. Först hände ingenting, men så gjorde jag det en gång till, och han fick ett leende i ansiktet. Jag berättade att det är Jesus. Han sa då att han var muslim, och att han också trodde på Jesus, som Guds profet, och att muslimer och kristna tror på samma Gud. Jag svarade att det gör vi inte, men jag hann inte fortsätta konversationen så länge, eftersom bussen kom. Jag han i alla fall ge honom ett kort med uppmaningen att se några videor på Internet av andra personer, också lärjungar till Kristus, som också är ute och gör samma sak som jag, hjälper människor att bli av med smärta, och att han där kan se mera om han vill veta mera. Han fick också mitt eget kort med kontaktuppgifter. Inte så mycket givande samtal idag, men ”frön” är sådda i alla fall. Tids nog ska vi nog hitta ”god jord”, där fröna börjar gro. 🙂

This morning I went to the mall close to my home. I usually go there to sit down for a while to see which people Jesus might lead me to.
Today, I found a man sitting by himself on a bench. I asked him as I usually do if he had a pain somewhere in the body. It turned out he had pain in his right cheek. I put my hand there, and commanded his pain to leave. He looked surprised, but said it was certainly ”placebo” (meaning no real change happened, but the mind is tricked to think it happened). He began to come up with all different possible explanations of why the pain disappeared, but I pointed to Jesus. We talked for a while, but he did not want to admit that the reason may have been Jesus, but as the conversation didn’t seem to lead anywhere, I decided to wish him a good day, and moved on.

A little bit later this morning, while I was waiting at the bus stop, another person was there too. I approached him, and said ”Hi”, and asked if he had any pain anywhere. He said his knee was hurting a bit. I was allowed to put my hand on his knee. 
At first nothing happened, but then, after I did it again, a smile suddenly appeared on his face. I told him that it was Jesus. He then said that he was a Muslim, and that he also believe in Jesus as the prophet of God, and that Muslims and Christians believe in the same God. I told him that we don’t, but as the bus was coming, I didn’t continue the conversation. I gave him the contact card with an Internet address to a person who has made many videos of healing miracles, with the encouragement to them. He also got my own card with contact details. 
Not so many deeper conversations today about faith, but at least ”seeds” have been sown. In due time, I believe we will find ”good soil”, where the seeds can start to grow.
🙂

Onsdag den 14/11 – Jesus är verksam/Jesus is active

Idag var jag på en utbildning för jobbet, en slags friskvårdsdag. Under dagen träffade jag en kille som jag såg hade ett stödförband om ena handen. Det brukar ofta innebära att man har lite ont där, så jag frågade honom om det. Han hade inte ont där sa han, men han han hade däremot lite ont i knäna. Jag berättade för honom att jag ser smärta försvinna när jag lägger handen några sekunder på människor med smärta, och frågade om jag fick gör det på honom. Det fick jag, så jag lade händerna på hans knän, och befallde kort att smärtan skulle försvinna. Han sa att framför allt kände han smärta när han var ute och sprang, så han kände inte någon direkt skillnad efter min handpåläg-gning. Men han var tacksam och jag uppmuntrade honom med att han troligen inte kommer känna någon smärta nästa gång hans springer. Hans vän som var med honom sa då att han hade också ont i ett knä, i det vänstra. Jag gjorde samma sak med honom, och direkt så var smärtan borta. De blev båda förvånade. Jag berättade då att det inte är något magiskt, utan att det är Jesus; att jag är kristen, och att Jesus gör det genom mig, att det är Han som skall ha äran. Jag märkte tyvärr direkt ett slags ointresse hos dem, så jag fortsatte inte samtalet, eftersom båda var på väg, men de tackade båda för hjälpen.

Fortsätt läsa ”Onsdag den 14/11 – Jesus är verksam/Jesus is active”